هتل این سیتی | ایروان

اطلاعات تماس

ارمنستان / ایروان
پارونیان ماشتوتس مرکز شهر
https://www.booking.com/hotel/am/in-city.html
صبحانه - اینترنت - حمام - سرویس بهداشتی - اتاق های یک نفره دونفره و سه نفره 
تازه ساخت