فرصت های شغلی

مشاهده فرصت های شغلی

1- کارمند تولید محتوا و فضای مجازی

فرم استخدام

نام و نام خانوادگی*
تلفن*
آدرس*
میزان تحصیلات
خواهان استخدام در کدام عنوان شغلی هستید؟*عکس
رزومه کاری*
مقداری که مشاهده می کنید را وارد کنید.
captcha